Posted in Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng - Hoa Hòa Hoa Ảnh

Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 69

69. Rối loạn

Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Vợ Loan Mộc cũng không lại vòng vo nữa, lập tức đem chuyện nói ra.

Continue reading “Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 69”

Posted in Nhật ký phản công của hậu phi- Nhất Tiễn Lưu Quang

Nhật ký phản công của hậu phi – Nhất Tiễn Lưu Quang – Chương 59

Chương 59

Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Tác giả có lời muốn nói: trong lịch sử hoàng quý phi đầu tiên chính là Tôn thị, Tuyên Tông vì Tôn thị tạo ra phân vị hoàng quý phi, lại vì nàng ta phế bỏ Hồ Thiện Tường, có thể thấy được tình cảm Tuyên Tông đối với nàng ta.

Continue reading “Nhật ký phản công của hậu phi – Nhất Tiễn Lưu Quang – Chương 59”

Posted in Nữ phụ trở về - Sophomoregirl

Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – Chương 53

Chương 53

          Edit- beta: Lengkeng_Sophie

Nhà Tiếu Kiêu ở thủ đô, sự nghiệp của anh cùng người nhà đều ở bên kia, tự nhiên không thể nào lâu dài đứng ở thành phố C, Lâm Thanh Thời đương nhiên cũng biết điểm này, thời điểm lúc trước hai người lĩnh chứng cô cũng đã nghĩ đến, huống chi, Lâm Thanh Thời nếu là muốn hoàn thành nhiệm vụ của lần này nhất định phải đi thủ đô, dù sao, hai cái mục tiêu lớn nhất của nhiệm vụ đều trong thủ đô. Bởi vậy, khi Tiếu Kiêu đề ra muốn dẫn cô trở về thủ đô, cô cũng không có cự tuyệt.

Continue reading “Nữ phụ trở về – Sophomoregirl – Chương 53”

Posted in Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng - Hoa Hòa Hoa Ảnh

Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 68

68. Đã xảy ra chuyện

Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Khúc Hồng Bố thật đúng là ghi hận Sở Đại Nha, thị nghĩ Sở Đại Nha này cũng thật sự là quá độc ác, cư nhiên đem chồng thị đẩy xuống sông! Trước không nói có phải bị Tôn Lan Thảo – không biết xấu hổ kia – bò lên hay không, chỉ nói hiện tại tuy rằng là mùa xuân, nhưng nước vẫn rất lạnh, nhảy vào trong nước này thân mình sao chịu được?! Lại thêm một người chết đuối ở trong sông thì sao, cũng không phải không thể nào a! Khúc Hồng Bố cảm thấy Sở Đại Nha thật sự không đem an nguy của Sở Đại Bảo để ở trong mắt a! Sở Đại Nha không sợ không có thân nhân, Khúc Hồng Bố thị còn sợ thủ tiết đó. Cho dù trong lòng thị không yêu Sở Đại Bảo, cũng không đại biểu thị muốn Sở Đại Bảo chết!

Continue reading “Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 68”

Posted in Nhật ký phản công của hậu phi- Nhất Tiễn Lưu Quang

Nhật ký phản công của hậu phi – Nhất Tiễn Lưu Quang – Chương 58

Chương 58

Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Sắc mặt thái hậu không hề thay đổi, thế nhưng môi mân thành một đường thẳng, nếp nhăn nơi khóe miệng như ẩn như hiện.

Continue reading “Nhật ký phản công của hậu phi – Nhất Tiễn Lưu Quang – Chương 58”

Posted in Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng - Hoa Hòa Hoa Ảnh

Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 67

67. Đánh nhau

Edit: Lengkeng_Sophie

Beta: uchihasaki

Thời tiết càng ngày càng ấm áp, lúa mạch non trên ruộng đều bắt đầu chín rồi, cũng bắt đầu có người làm ruộng lu bù lên, chuẩn bị gặt lúa rồi chuẩn bị hạt giống mới.

Continue reading “Cuộc sống náo nhiệt của nông phụ dị năng – Hoa Hòa Hoa Ảnh – Chương 67”